Totaaloverzicht adviezen

Totaaloverzicht adviezen
2013 – 2016
Maximum
volgens
regeling
Aan­­gevraagd
Geadvi­seerd
Gereser­veerd
Advies
Bedragen
in euro's
 
Podiumkunsten
Theater
Artikel 3.8 en 3.48 
Totaal aantal aanvragers
9
8
1
2.670.762
2.670.000
2.675.000
2.670.000
Ja
2.670.762
2.670.000
2.670.000
2.670.000
Ja
1.602.257
1.600.000
2.670.000
1.600.000
Ja, mits
1.602.257
1.600.000
1.600.000
1.600.000 
Ja
2.937.637
2.937.000
2.985.410
2.937.000
Ja
1.602.257
1.600.000
1.604.455
1.600.000
Ja
2.670.762
2.670.000
2.675.000
2.670.000
Ja
1.602.257
1.600.000
1.607.400
1.600.000
Ja
1.602.257
1.600.000
1.600.000
0
1.600.000
Nee, tenzij
18.961.208
20.087.265
Totaal geadviseerd
17.347.000
Totaal gereserveerd
1.600.000
Totaalbedrag
18.947.000
Plafond per aanvrager
Grote instellingen (4)
2.670.000
Middelgrote instellingen (4)
1.600.000
Friese taal
1.600.000
Opslag voor internationale statuur
267.000
Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.
Jeugdtheater
Artikel 3.9
Totaal aantal aanvragers
12
9
585.000
585.000
0
Nee
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
585.000
500.000
 0
Nee
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
533.751
585.000
580.000
580.000
Ja
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
585.000
585.000
585.000
Ja
533.751
585.000
585.000
585.000
Ja
585.000
485.000
0
Nee
4.270.008
6.830.000
Totaal geadviseerd 1
5.260.000
Totaalbedrag
5.265.000
Plafond per aanvrager
585.000
Maximaal 9 aanvragers
1Niet toegekend € 5.000.
Productiehuizen
Artikel 3.11
Totaal aantal aanvragers
15
3
533.000
450.000
0
Nee
533.000
250.000
0
Nee
533.000
150.000
0
Nee
533.000
83.500
0
Nee
533.000
533.000
500.000
Ja
533.000
533.000
0
Nee
533.000
500.000
0
Nee
533.000
533.000
0
Nee
533.000
400.000
0
Nee
533.000
533.000
500.000
Ja
533.000
175.000
0
Nee
533.000
441.388
0
Nee
533.000
500.000
500.000
Ja
533.000
533.000
0
Nee
533.000
300.000
0
Nee
5.914.888
Totaal geadviseerd 1
1.500.000
Totaalbedrag
1.600.000
Plafond per aanvrager
533.000
1Niet toegekend € 100.000.
Dans
Artikel 3.13
Totaal aantal aanvragers
4
4
2.751.239
2.810.000
2.811.000
2.810.000
Ja
6.937.252
6.950.000
6.950.000
6.950.000
Ja, mits
6.515.281
6.510.000
6.510.000
6.510.000
Ja
1.650.543
1.650.000
1.650.000
1.650.000
Ja
17.854.315
17.921.000
Totaal geadviseerd
17.920.000
Totaalbedrag
17.920.000
Plafond per aanvrager
Balletrepertoire in
internationale context
6.950.000
Modern dansaanbod in
internationale context
6.510.000
Dansaanbod met jeugddans
2.810.000
Dansaanbod
1.650.000
Symfonieorkesten
Artikel 3.15 – 3.18
Totaal aantal aanvragers
10
8
2
3.555.636
3.550.000
3.550.000
3.550.000
Ja
3.555.636
3.560.000
0
3.560.000
Nee, tenzij
6.704.914
6.952.000
7.177.000
6.952.000
Ja
3.000.000
3.500.000
3.000.000
Ja, mits
10.158.960
10.160.000
10.191.000
10.160.000
Ja, mits
6.095.375
6.090.000
6.306.900
6.090.000
Ja
3.555.636
3.550.000
0
 3.550.000
Nee, tenzij
7.111.271
7.110.000
7.133.420
7.110.000
Ja, mits
2.742.918
3.650.000
3.200.000
Ja, mits
4.368.353
4.368.000
3.910.000
Ja, mits
47.848.699
52.986.320
Totaal geadviseerd
43.972.000
Totaal gereserveerd
7.110.000
Totaalbedrag
51.082.000
Plafond per aanvrager
Regio Noord
6.090.000
Regio Zuid
7.110.000
Regio Oost (2 orkesten)
7.110.000
Den Haag en Rotterdam
7.110.000
Amsterdam
6.952.000
Begeleiding opera
10.160.000
Begeleiding dans
3.550.000
Aanbod pop en jazz
3.000.000
Opera
Artikel 3.20 – 3.21
Totaal aantal aanvragers
3
2
1
24.422.138
24.420.000
24.420.000
24.420.000
Ja, mits
3.555.636
3.550.000
4.000.000
3.550.000
Ja, mits
1.023.238
1.020.000
1.026.643
0
1.020.000
Nee, tenzij
29.001.012
29.446.643
Totaal geadviseerd
27.970.000
Totaal gereserveerd
1.020.000
Totaalbedrag
28.990.000
Plafond per aanvrager
Grootschalig opera-aanbod
24.420.000
Opera aanbod regio Oost
3.550.000
Opera aanbod regio Zuid
1.020.000
Festivals
Artikel 3.23 – 3.24
Totaal aantal aanvragers
5
4
650.000
650.000
650.000
Ja
3.179.191
3.180.000
3.180.000
3.180.000
Ja
200.000
200.000
200.000
Ja, mits
500.000
500.000
500.000
Ja
200.000
200.000
0
Nee
3.179.191
4.730.000
Totaal geadviseerd
4.530.000
Totaalbedrag
4.530.000
Plafond per aanvrager
Festival in de regio Noord
500.000
Festival in een kernpunt,
inclusief symfonisch repertoire
3.180.000
Festival in de regio Zuid
200.000
Festival Oude Muziek
650.000
Musea
Artikel 3.26
Totaal aantal aanvragers
31
20
6
475.000
0
Nee
350.000
0
Nee
117.335
414.000
0
105.602
Nee, tenzij
2.213.151
3.935.500
2.213.151
Ja, mits
1.354.682
1.509.337
1.354.682
Ja, mits
1.692.671
1.692.671
1.692.671
Ja
1.050.704
1.937.032
1.050.704
Ja, mits
1.212.081
1.588.300
1.212.081
Ja
269.022
319.022
269.022
Ja
1.754.508
2.206.024
1.754.508
Ja
2.748.302
2.850.000
2.748.302
Ja
500.000
0
Nee
172.922
302.833
0
155.630
Nee, tenzij
679.828
1.339.888
0
611.845
Nee, tenzij
125.000
0
Nee
8.708
698.211
286.497
Ja, mits
10.144.545
10.449.011
10.144.545
Ja
8.085.191
9.030.000
8.085.191
Ja
709.301
1.427.000
709.301
Ja, mits
4.901.059
5.916.000
4.901.059
790.000
Ja
2.972.605
3.320.878
2.972.605
Ja
224.490
299.500
0
202.041
Nee, tenzij
6.518.198
7.646.852
6.518.198
Ja
2.758.878
3.929.531
2.758.878
Ja, mits
469.615
1.377.200
902.615
Ja, mits
1.984.522
2.130.826
0
1.786.070
Nee, tenzij
91.828
400.000
0
82.645
Nee, tenzij
1.124.652
1.326.300
1.326.300
Ja
1.497.015
1.374.314
1.374.314
Ja
200.000
0
Nee
3.431.543
3.606.587
3.431.543
Ja
58.187.356 1
72.676.817 2
Totaal geadviseerd
55.706.167
Totaal gereserveerd
3.733.833
Totaalbedrag
59.440.000
Plafond voor alle aanvragers
59.440.000
Waarvan voor immaterieel erfgoed
790.000
1Deze kolom bevat het bedrag dat door de minister is toegerekend aan de exploitatie.
2Deze kolom bevat het bedrag uit de aanvraag dat door de minister is toegerekend aan de BIS.
Ondersteunende instelling
Artikel 3.27
Totaal aantal aanvragers
1
1
1.493.554
1.490.000
1.493.554
1.490.000
Ja
1.493.554 1
1.493.554 2
Totaal geadviseerd
1.490.000
Totaalbedrag
1.490.000
Plafond voor aanvrager
1.490.000
1Deze kolom bevat het bedrag dat door de minister is toegerekend aan de exploitatie.
2Deze kolom bevat het bedrag uit de aanvraag dat door de minister is toegerekend aan de BIS.
Beeldende kunst
Presentatie-instellingen
Artikel 3.31 en 3.49 
Totaal aantal aanvragers
13
6
533.751
530.000
570.383
0
Nee
225.000 
350.000
0
Nee
213.702
530.000
500.000
500.000
Ja
225.000 
225.000
0
Nee
225.000 
200.000
200.000
Ja
225.000 
225.000
0
Nee
530.000
200.000
0
Nee
533.751
530.000
530.000
530.000
Ja, mits
533.751
530.000
500.000
500.000
Ja
213.702
530.000
380.000
0
Nee
225.000 
360.000
0
Nee
530.000
250.000
0
Nee
225.000 
225.000
0
Nee
225.000 
175.000
0
Nee
530.000
275.000
275.000
Ja
533.751
530.000
587.126
530.000
Ja
2.562.408
5.952.509
Totaal geadviseerd 1
2.535.000
Totaalbedrag
2.560.000
Plafond voor aanvragers
530.000
225.000 
Maximaal 6 aanvragers
1Niet toegekend € 25.000.
Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.
Postacademische instellingen
Artikel 3.33
Totaal aantal aanvragers
5
5
409.296
700.000
400.000
Ja, mits
297.000
250.000
Ja
350.000
300.000
Ja
1.125.563
2.500.000
1.750.000
Ja, mits
1.015.896
1.700.000
1.600.000
Ja
2.550.755 1
5.547.000
Totaal geadviseerd
4.300.000
Totaalbedrag
4.300.000
Maximaal bedrag per deelnemer
50.000
1Verleend voor BIS 2013 – 2016 in categorie Ondersteunende instelling, Beeldende kunst.
Film
Festivals
Artikel 3.35
Totaal aantal aanvragers
4
4
910.000
910.000
635.000
Ja, mits
706.609
1.031.000
985.000
Ja
1.216.876
1.455.000
1.210.000
Ja
648.319
950.000
650.000
Ja, mits
2.571.804
4.346.000
Totaal geadviseerd
3.480.000
Totaalbedrag
3.480.000
Plafond voor alle aanvragers
3.480.000
Waarvan voor jeugdfilm
910.000
1Aangevraagd bedrag is exclusief aanvraag HGIS van € 75.000.
Ondersteunende instelling
Artikel 3.36
Totaal aantal aanvragers
1
1
5.153.821
5.150.000
5.150.000
5.150.000
Ja
5.153.821 1
5.150.000
Totaal geadviseerd
5.150.000
Totaalbedrag
5.150.000
Plafond voor aanvrager
5.150.000
1Deze kolom bevat het bedrag dat door de minister is toegerekend aan de exploitatie.
Letteren
Artikel 3.38
Totaal aantal aanvragers
3
2
1
399.062
400.000
475.000
400.000
Ja, mits
654.872
650.000
650.000
0
650.000
Nee, tenzij
1.872.526
1.870.000
1.870.000
1.870.000
Ja, mits
2.926.460
2.995.000
Totaal geadviseerd
2.270.000
Totaal gereserveerd
650.000
Totaalbedrag
2.920.000
Plafond per aanvrager
Leesbevordering en literatuureducatie
1.870.000
Landelijke bemiddeling lezingen
650.000
Bijzondere journalistieke projecten
400.000
Creatieve industrie
Artikel 3.40
Totaal aantal aanvragers
1
0
1
5.339.829
5.640.000
7.831.247
0
5.640.000
Nee, tenzij
5.339.829 1
7.831.247 2
Totaal geadviseerd
0
Totaal gereserveerd
5.640.000
Totaalbedrag
5.640.000
Plafond voor aanvrager
5.640.000
1Deze kolom bevat het bedrag dat door de minister is toegerekend aan de exploitatie.
2Deze kolom bevat het bedrag uit de aanvraag dat door de minister is toegerekend aan de BIS.
Bovensectorale
ondersteunende instellingen
Artikel 3.42 – 3.45
Totaal aantal aanvragers
5
2
2
726.500
720.000
825.000
0
720.000
Nee, tenzij
583.246
580.000
580.000
580.000
Ja
935.658
930.000
930.000
0
930.000
Nee, tenzij
5.061.746
5.060.000
5.068.691
5.060.000
Ja, mits
580.000
155.033
0
Nee
7.307.150
7.558.724
Totaal geadviseerd
5.640.000
Totaal gereserveerd
1.650.000
Totaalbedrag
7.290.000
Plafond per aanvrager
Amateurkunst en cultuureducatie
5.060.000
Internationaal cultuurbeleid
930.000
Digitalisering
580.000
Onderzoek en statistiek
720.000
1Aangevraagd is exclusief aanvraag bij Directie Internationaal Beleid van OCW voor € 90.000.

Totaaloverzicht adviezen
(pdf)