Aantal aanvragen

Aantal aanvragen
Artikel
Maximum
volgens
regeling
Aan­gevraagd
Positief
gead­viseerd
Negatief

gead­viseerd,
tenzij aan voor­waarden wordt voldaan

 
Podiumkunsten, Theater

3.8

3.48 

9

1

9

1

7

1

1

0

Podiumkunsten, Jeugdtheater
3.9
9
12
9
0
Podiumkunsten, Productiehuizen
3.11
15
3
0
Podiumkunsten, Dans
3.13
4
4
4
0
Podiumkunsten, Symfonieorkesten
3.15 – 3.18
10
10
8
2
Podiumkunsten, Opera
3.20 – 3.21
3
3
2
1
Podiumkunsten, Festivals
3.23 – 3.24
4
5
4
0
Musea 1
3.26
31
20
6
Musea, Ondersteunende instelling
3.27
1
1
1
0
Beeldende kunst, Presentatie-instellingen

3.31

3.49 

6

1

9

7

5

1

0

0

Beeldende kunst, Postacademische instellingen
3.33
5
5
0
Film, Festivals
3.35
4
4
4
0
Film, Ondersteunende instelling
3.36
1
1
1
0
Letteren
3.38
3
3
2
1
Creatieve industrie
3.40
1
1
0
1
Bovensectorale ondersteunende instellingen
3.42 – 3.45
4
5
2
2
Totaal
126
79
14
1Openluchtmuseum opgenomen onder Positief geadviseerd.
Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.

Aantal aanvragen
(pdf)