Bedragen per sector

Bedragen per sector
Artikel
Maximum
volgens
regeling
Aan­gevraagd
Gead­viseerd
Gere­serveerd
 
Bedragen
in euro's
 
Podiumkunsten, Theater

3.8

3.48 

18.947.000

1.600.000

20.087.265

1.600.000

15.747.000

1.600.000

1.600.000

0

Podiumkunsten, Jeugdtheater
3.9
5.265.000
6.830.000
5.260.000
0
Podiumkunsten, Productiehuizen
3.11
1.600.000
5.914.888
1.500.000
0
Podiumkunsten, Dans
3.13
17.920.000
17.921.000
17.920.000
0
Podiumkunsten, Symfonieorkesten
3.15 – 3.18
51.082.000
52.986.320
43.972.000
7.110.000
Podiumkunsten, Opera
3.20 – 3.21
28.990.000
29.446.643
27.970.000
1.020.000
Podiumkunsten, Festivals
3.23 – 3.24
4.530.000
4.730.000
4.530.000
0
Musea 1
3.26
59.440.000
72.676.817
55.706.167
3.733.833
Musea, Ondersteunende instelling
3.27
1.490.000
1.493.554
1.490.000
0
Beeldende kunst, Presentatie-instellingen

3.31

3.49 

2.560.000

225.000

3.792.509

2.160.000

2.335.000

200.000

0

0

Beeldende kunst, Postacademische instellingen
3.33
4.300.000
5.547.000
4.300.000
0
Film, Festivals
3.35
3.480.000
4.346.000
3.480.000
0
Film, Ondersteunende instelling
3.36
5.150.000
5.150.000
5.150.000
0
Letteren
3.38
2.920.000
2.995.000
2.270.000
650.000
Creatieve industrie
3.40
5.640.000
7.831.247
0
5.640.000
Bovensectorale ondersteunende instellingen
3.42 – 3.45
7.290.000
7.558.724
5.640.000
1.650.000
253.066.967
199.070.167
21.403.833
220.604.000
Subtotaal geadviseerd en gereserveerd bedrag
220.474.000
Niet toegekend
Jeugdtheater
5.000
Productiehuizen
100.000
Presentatie-instellingen
25.000
130.000
Totaalbedrag
220.604.000
1Onderdeel Immaterieel Erfgoed van Openluchtmuseum opgenomen onder Gereserveerd.
Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.

Bedragen per sector
(pdf)