Aanvullende aanvraagronde
15 augustus 2016

In het advies over de BIS dat de raad op 19 mei 2016 heeft uitgebracht, bleven twee plekken onbezet: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap. De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld, waarop er in totaal acht subsidieaanvragen werden ingediend: zeven door presentatie-instellingen en één door een theatergezelschap.

De Raad voor Cultuur heeft deze aanvragen in de zomer beoordeeld en brengt op basis hiervan op 15 augustus 2016 acht adviezen uit. Zie voor de beoordelingen en de afwegingen de Inleiding Theater, de Inleiding Presentatie-instellingen en de adviezen over Theater Utrecht, de Appel, Extrapool, Framer Framed, If I Can’t Dance, Noorderlicht, Stroom Den Haag en W139.