Van de 126 aanvragen, waarvan 8 in een aanvullende aanvraagronde, heeft de raad over 54 aanvragen een positief subsidieadvies gegeven; daarbij adviseert hij de minister om subsidie toe te kennen aan de instelling. Daarnaast geeft de raad over nog eens 25 aanvragen ook een positief subsidieadvies, maar verbindt hij hieraan een of meer voorwaarden – of verzoekt hij om aanvullingen op het plan van de instelling. Deze voorwaarden kan de minister als verplichting opnemen bij de subsidietoekenning.