Podium Mozaïek

Podium Mozaïek

Stichting Multicultureel Podium Mozaïek (hierna: Podium Mozaïek) is een theater voor grootstedelijke (jong)volwassenen, gevestigd in Amsterdam-West. Volgens de instelling zelf is een bezoek aan dit theater een ‘echt Amsterdams avondje uit’. Podium Mozaïek profileert zich in zijn programmering, publiekssamenstelling en samenwerkingen als een cultureel divers theater. Vanuit een groeiende behoefte onder makers en publiek wil de instelling de komende jaren jonge theaterprofessionals ondersteunen bij een vervolgstap in hun artistieke carrière.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Multicultureel Podium Mozaïek geen subsidie toe te kennen.

De raad heeft waardering voor de ambities van Podium Mozaïek, maar concludeert op basis van het plan dat Podium Mozaïek in de kern een presenterende instelling is en dat het zich onvoldoende profileert als productiehuis. De raad mist een uitgewerkte visie op talentontwikkeling en ziet (nog) te weinig kennis en ervaring binnen de organisatie om jonge makers een gedegen ontwikkelingstraject te bieden.

Daarnaast positioneert Podium Mozaïek zich voornamelijk als podium in zijn eigen stedelijke omgeving en mist het een landelijke uitstraling. Ook de educatieve activiteiten zijn slechts gericht op de wijken rondom het theater. Bovendien vindt de raad de ambitie van Podium Mozaïek om meer buiten de eigen standplaats te spelen zowel kwalitatief als kwantitatief te weinig uitgewerkt.

Podium Mozaïek staat er financieel niet goed voor en het plan getuigt niet van een ondernemende houding. De raad mist in de begroting een duidelijke scheiding tussen de programmerende en producerende functie van Podium Mozaïek, waardoor de raad moeilijk kan zien hoe groot het aandeel is dat zich richt op talentontwikkeling en zelfgemaakte producties.

Beoordeling

Kwaliteit

Podium Mozaïek is naar eigen zeggen in de eerste plaats een theater met een breed aanbod aan theaterkunst, muziek, dans, spoken word, verhalen, beeldende kunst, film en alle mogelijke combinaties daarvan. De instelling zet sterk in op culturele diversiteit in de programmering en bij de vaste bespelers. Naast het reguliere aanbod ontwikkelt Podium Mozaïek door het jaar heen interessante programmaseries, zoals ‘Café Istanbul’.

Podium Mozaïek wil zich de komende periode meer richten op het produceren van eigen programma’s, series en voorstellingen waarbinnen jonge makers en nieuwe genres ruimte krijgen. De nieuwe initiatieven vanuit Podium Mozaïek zijn hoofdzakelijk het organiseren van speciale activiteiten, zoals programma-avonden en festivals, en het laten maken van eigen producties. De raad vindt deze initiatieven vooral passen bij een regulier theater en niet zozeer bij een productiehuis. Voor de totstandkoming van zijn programma’s maakt Podium Mozaïek gebruik van een hecht netwerk van kunstenaars en (huis)gezelschappen.

De raad waardeert de verantwoordelijkheid die Podium Mozaïek neemt voor talentontwikkeling. De raad vindt de plannen hieromtrent echter onvoldoende uitgewerkt. Hoewel de instelling kort de verschillende ontwikkelingstrajecten beschrijft en een aantal getalenteerde makers noemt, mist de raad een duidelijke visie op de begeleiding en selectie van deze jonge makers. De raad krijgt de indruk dat de instelling de makers vooral een presentatieplek biedt en dat huisgezelschappen, zoals TheaterRast, de begeleiding op zich nemen. Podium Mozaïek lijkt hiermee in eerste instantie gericht op de output van zijn initiatieven en niet op de ontwikkeling van de makers zelf.

Educatie en participatie

Podium Mozaïek programmeert onder de naam ‘Kunsttijd’ speciale theaterproducties voor het primair onderwijs in het eigen theater. Daarnaast biedt het educatieve pakketten voor het voortgezet onderwijs bij zijn reguliere producties en organiseert het speciale middagen met laagdrempelige voorstellingen voor buurtbewoners. Het huisgezelschap DEGASTEN ontwikkelt een groot deel van deze educatieve activiteiten en voorstellingen. Vooralsnog worden de educatieve pakketten extern aangeleverd. De raad waardeert de participatieve initiatieven van Podium Mozaïek die nauw aansluiten bij de wensen van de cultureel diverse buurt.

De raad mist in de uitwerking van de educatieve en participatieve plannen van Podium Mozaïek een duidelijk onderscheid tussen zijn programmerende en zijn producerende functie.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Podium Mozaïek weet een groot aantal bezoekers in het eigen theater te bereiken: gemiddeld trok het in 2013 en 2014 ruim 24.000 bezoekers. De instelling heeft goed zicht op zijn verschillende doelgroepen en sluit daar met zijn programmering inhoudelijk op aan. De komende periode wil Podium Mozaïek de gemiddelde zaalbezetting vergroten met 10 procent. Gezien de grote achterban en de specifieke marketingplannen voor de verschillende doelgroepen vindt de raad dit een realistische inschatting. De raad is enthousiast over de worteling van Podium Mozaïek in Amsterdam-West, maar mist een visie op het landelijke belang van de instelling. Podium Mozaïek streeft ernaar 3.800 bezoekers van buiten Amsterdam aan te trekken, maar dit aantal vindt de raad te laag voor een landelijke uitstraling.

De raad vindt het een gemis dat Podium Mozaïek nauwelijks interessante samenwerkingsverbanden aangaat met (culturele) instellingen en gezelschappen buiten de eigen standplaats. Met dergelijke verbanden zou de landelijke zichtbaarheid immers juist kunnen worden vergroot.

Ondernemerschap

Podium Mozaïek staat er financieel gezien niet goed voor; de liquiditeit, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn te laag. De raad ziet ook geen overtuigende ondernemende houding bij de instelling. Wel gaat Podium Mozaïek uit van een forse stijging van de gemeentelijke subsidie. Deze stijging is niet onderbouwd. Ook vindt de raad het onwenselijk dat in de begroting geen afzonderlijke posten zijn opgenomen voor de programmerende en de producerende functies. In het plan ontbreekt een strategie in het geval de inkomsten tegenvallen.

Podium Mozaïek reflecteert niet op het personeelsbeleid en toont niet hoe het invulling geeft aan de Governance Code Cultuur.