Literatuurlijst

Berenschot
Contra-expertise op het businessplan
en het meerjarenperspectief
van HET Symfonieorkest

Oktober 2015


Bureau Veldkamp, Doeven, I.
Klanttevredenheid Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Beeldvorming van organisaties en instellingen.
Rapportage van onderzoek in opdracht van het LKCA, Projectnummer: P 6345
Juni 2015


Commissie Ter Horst
Over het voetlicht. Naar een groter en diverser toneelpubliek
Den Haag, december 2015


De Zaak Nu
Kunstenaarshonoraria in de praktijk – Beeldende Kunst Nederland, eindrapportage
Den Haag, oktober 2015


De Zaak nu
Nu is het zaak
Den Haag, 2012


Ministerie van Buitenlandse Zaken, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)
Cultuur als kans. Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009 – 2014
Den Haag, december 2014


Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en Ministerie
van Buitenlandse Zaken
Kamerbrief visie internationaal cultuurbeleid
Den Haag, 24 april 2012


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kamerbrief over internationaal cultuurbeleid 2017 – 2020
Den Haag, 4 mei 2016


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Kamerbrief besluiten Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016
Den Haag, 18 september 2012


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Kamerbrief Nieuwe visie
cultuurbeleid

Den Haag, 24 oktober 2012


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Cultuur in cijfers 2012
Den Haag, oktober 2012


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Kamerbrief Actieprogramma
Tel mee met Taal

Den Haag, 6 maart 2015


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Ruimte voor Cultuur.
Uitgangspunten cultuurbeleid
2017 – 2020

Den Haag, juni 2015


Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Cultuur in Beeld 2015
Den Haag, november 2015


Nederlands Filmfonds
Jaarverslag 2015
Amsterdam, maart 2016


Raad voor Cultuur
Advies over het beleidsplan
van Theateratelier Almere

Den Haag, december 2005


Raad voor Cultuur
Basisinfrastructuur 1.0
Den Haag, mei 2008


Raad voor Cultuur
Slagen in Cultuur.
Culturele Basisinfrastructuur
2013 – 2016

Den Haag, mei 2012


Raad voor Cultuur
Ontgrenzen en verbinden.
Naar een nieuw museaal bestel

Den Haag, januari 2013


Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland

Den Haag, juni 2014


Raad voor Cultuur
Vaste Boekenprijs.
Advies bij tweede evaluatie van de wet

Den Haagjuli 2014


Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder

Den Haag, april 2015


Raad voor Cultuur
Beoordelingskader Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2010
Den Haag, november 2015


Raad voor Cultuur
Advies over internationaal cultuurbeleid
Den Haag, maart 2016


Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Verkenning arbeidsmarkt culturele sector
Den Haag, april 2016


Tweede Kamer der Staten Generaal
Motie van de leden Keijzer en Monasch,
Nieuwe visie cultuurbeleid,
over een festival gespecialiseerd
in oude muziek,

kamerstuk 32 820, nr. 139,
vergaderjaar 2014 – 2015
Den Haag, 2 juli 2015


Tweede Kamer der Staten Generaal
Motie van het lid Monasch c.s.,
Nieuwe visie cultuurbeleid,
over de extra financiële
ondersteuning van festivals

kamerstuk 32 820, nr. 172,
vergaderjaar 2015 – 2016
Den Haag, 27 oktober 2015


Wethouders Cultuur van de G9
Brief aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Den Haag, 24 april 2015