Noord Nederlands Toneel

Noord Nederlands Toneel

Stichting Het Noord Nederlands Toneel (hierna: Noord Nederlands Toneel) maakt theater voor Groningen, voor de noordelijke regio en voor de rest van het land. Het gezelschap wil voor een breed en nieuwsgierig publiek voorstellingen brengen over de wereld van nu, in de taal van nu. Het Noord Nederlands Toneel profileert zich als interdisciplinair theaterhuis voor de grote zaal vanuit de overtuiging dat de complexiteit van de wereld voor de 21e-eeuwse bezoeker niet meer kan worden beschreven in een enkele taal of kunstdiscipline, met naar eigen zeggen een eigentijdse innovatieve theatertaal als resultaat. Het gezelschap zet nadrukkelijk in op publieksbinding via communities en op zijn positie als stads- en regiogezelschap in Groningen.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Noord Nederlands Toneel een subsidiebedrag toe te kennen van € 2.670.000.

Het Noord Nederlands Toneel heeft als toekomstig interdisciplinair gezelschap een unieke positie in de basisinfrastructuur. De raad is enthousiast over de nauwe samenwerking met Club Guy&Roni en over de plannen voor de komende jaren. De raad vindt het positief dat het gezelschap met speciaal gemaakte producties in de regio wil blijven spelen en zijn eigen theater wil gebruiken voor het opbouwen van zogenoemde communities. Hiermee versterkt het Noord Nederlands Toneel zijn positie in de eigen omgeving en bouwt het een band op met het publiek. De raad zou wel graag zien dat het gezelschap zijn talentontwikkelingstraject de komende periode beter uitwerkt. De raad waardeert het veelzijdige educatieve programma van het Noord Nederlands Toneel, onder meer omdat daarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken.

Over de onderzoekende houding van het gezelschap op zowel artistiek als zakelijk vlak is de raad enthousiast. Hij constateert wel dat het gezelschap geen duidelijke strategie heeft bij tegenvallende inkomsten.

Beoordeling

Kwaliteit

Het Noord Nederlands Toneel heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een herkenbare interdisciplinaire signatuur. De producties zijn visueel sterk en tonen een grote maatschappelijke betrokkenheid. In 2017 wisselt de directie van het gezelschap en wordt er nog intensiever samengewerkt met Club Guy&Roni. Onder leiding van algemeen en artistiek directeur Guy Weizman en artistiek leider Julie van den Berghe wordt de interdisciplinaire koers van het Noord Nederlands Toneel nog sterker benadrukt.

Uit het plan spreekt een heldere en doordachte visie. De raad vindt de ideeën interessant en vernieuwend. Het Noord Nederlands Toneel blijft bestaande en nieuw geschreven (toneel)teksten als uitgangspunt van de producties nemen en betrekt direct bij de start verschillende kunstdisciplines bij het maakproces. De raad heeft vertrouwen in Weizman, die de afgelopen jaren in coproducties met het Noord Nederlands Toneel heeft bewezen dat hij met deze verschillende vormen kwalitatief goede voorstellingen maakt. De raad is benieuwd naar de verdere ontwikkeling van Van den Berghe.

Het verheugt de raad dat het Noord Nederlands Toneel ook de regio sterk blijft betrekken bij zijn gezelschap en dat het zijn plannen rondom De Machinefabriek verder uitbreidt om op die manier de band met zijn omgeving te versterken.

Het Noord Nederlands Toneel heeft de afgelopen periode een getalenteerde jonge maker als regisseur in huis genomen, van wie interessante en eigentijdse producties zijn verschenen. De raad is wel van mening dat het Noord Nederlands Toneel zijn taak om jong talent naar de grote zaal te begeleiden niet voldoende heeft ingevuld. De plannen op dit gebied voor de komende periode stellen de raad niet gerust. Hoewel het Noord Nederlands Toneel een interessant traject beschrijft met aandacht voor interdisciplinariteit, wordt nauwelijks ingegaan op de begeleiding van de talenten. Van een groot theatergezelschap mag een duidelijker visie worden verwacht, en de raad gaat ervan uit dat de instelling deze plannen verder uitwerkt. De overige activiteiten rondom talentontwikkeling zijn gedegen.

Educatie en participatie

De educatieve activiteiten van het Noord Nederlands Toneel zijn gericht op het enthousiasmeren en werven van jong publiek. Het gezelschap biedt interessante, toegankelijke en multidisciplinaire programma’s voor het voortgezet onderwijs die goed aansluiten bij de reguliere producties. Daarnaast is het theatergezelschap de afgelopen jaren het jongerenplatform NNTWEE gestart, waarmee het zich verbindt met een nieuw en jong publiek. Door de verscheidenheid van het aanbod worden meerdere doelgroepen bediend.

Voor de komende periode werkt het Noord Nederlands Toneel nauw samen met de educatieafdeling van Club Guy&Roni. De plannen zijn stevig geformuleerd en hebben een heldere focus. De bestaande educatieve programma’s, waarin interdisciplinariteit een centralere plek krijgt, worden voortgezet. De raad is enthousiast over het landelijke netwerk van de educatiedocenten die het gezelschap inzet bij het geven van workshops en inleidingen, en het voeren van nagesprekken rondom reguliere producties.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Het Noord Nederlands Toneel heeft de afgelopen jaren, met gemiddeld bijna 49.000 bezoekers in 2013 en 2014, dankzij een aantal uitschieters veel publiek weten te bereiken. Het totale aantal bezoekers zal naar verwachting de komende jaren lager zijn dan in de huidige periode. Dat vindt de raad realistisch.

Het gezelschap heeft sterk ingezet op publieksbinding en profileert zich specifiek in de noordelijke regio. De komende periode richt het zich verder op het vasthouden van trouwe bezoekers en het aanboren van nieuw publiek. De plannen getuigen van een goed inzicht in de verschillende doelgroepen. Het gezelschap verwacht met de interdisciplinaire invalshoek liefhebbers voor theater, dans en muziek met elkaar te verbinden en hoopt op die manier de gemiddelde zaalbezetting te verhogen.

De raad waardeert de ambitie van het Noord Nederlands Toneel om op het gebied van publieksbinding meer te focussen op de grote zaal. De raad is ook positief over het idee van communities, te beginnen in Groningen en bij succes ook in andere steden. Via deze weg zoekt het gezelschap actief contact met zijn publiek.

Ondernemerschap

De afgelopen jaren heeft het Noord Nederlands Toneel een groot aantal organisaties aan zich weten te binden. Deze organisaties bieden niet alleen financiële steun, maar geven ook advies en dragen in de regio het belang van cultuur uit. Daarnaast werkt het theatergezelschap intensief samen met andere culturele instellingen uit Groningen om gezamenlijk van deze stad een (inter)nationaal brandpunt te maken. De raad vindt dit een goed streven.

Het Noord Nederlands Toneel heeft de afgelopen jaren de eigen inkomstennorm gehaald. Uit de aanvraag wordt niet duidelijk welke strategieën het gezelschap heeft bij tegenvallende inkomsten. De raad verwacht dat het gezelschap deze alsnog ontwikkelt.

Het Noord Nederlands Toneel ziet de komende jaren als een proef- en innovatieperiode waarin het intensief samenwerkt met Club Guy&Roni – ieder via eigen subsidiestromen – met het doel te onderzoeken of een fusie in 2021 – 2024 aantrekkelijk en haalbaar is. De raad is enthousiast over de bevlogenheid waarmee de twee gezelschappen elkaar vinden en vindt de onderzoekende houding van het gezelschap op zowel artistiek als zakelijk vlak interessant.

Het Noord Nederlands Toneel geeft een goede toelichting op de keuze voor het bestuursmodel en de manier waarop taakverdeling, bevoegdheden en deskundigheid in het bestuur zijn geregeld. Het gezelschap neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid op het gebied van goed werkgeverschap. Het Noord Nederlands Toneel houdt zich aan de Code Culturele Diversiteit.