Theatergroep Kwatta

Theatergroep Kwatta

Stichting Theatergroep Kwatta (hierna: Kwatta) maakt jeugdtheaterproducties voor kinderen vanaf vier jaar in de provincie Gelderland en de rest van Nederland. Daarnaast maakt het gezelschap regelmatig buitenlandse tournees. Kwatta combineert naar eigen zeggen inhoud met toegankelijkheid en maakt theater voor een breed publiek. Kwatta profileert zich binnen het jeugdtheaterbestel door een focus op de grote zaal en ontwikkelt hiervoor met een aantal gerenommeerde schrijvers nieuwe toneelteksten. Het gezelschap zet hierbij poppenspel, objecttheater, tekst, zang en muziek in.

Subsidieadvies

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Theatergroep Kwatta een subsidiebedrag toe te kennen van € 585.000.

De raad is positief over de wijze waarop Kwatta zich de afgelopen jaren zonder BIS-subsidie staande heeft gehouden. Hij ondersteunt de plannen van Kwatta om zich de komende jaren vooral te concentreren op het maken van grotezaalproducties. De instelling kiest daarmee voor een onderscheidend profiel binnen het jeugdtheaterbestel. Kwatta kan zich met zijn theaterproducties en educatieve activiteiten goed positioneren in Gelderland en de rest van het land. Ook ondersteunt de raad de internationale oriëntatie van de instelling. Deze draagt bij aan de zichtbaarheid van het Nederlandse jeugdtheater in het buitenland.

Er zijn acht instellingen in de regio’s Oost, Midden en Zuid die een aanvraag doen als jeugdtheatergezelschap. Op basis van een vergelijking tussen de aanvragers adviseert de raad Kwatta te subsidiëren als jeugdtheatergezelschap. Voor een integrale afweging tussen de verschillende aanvragers jeugdtheater, zie de Inleiding Theater en jeugdtheater.

Beoordeling

Kwaliteit

De raad is van mening dat Kwatta de afgelopen jaren een aantal kwalitatief goede producties met aansprekende titels heeft gemaakt. Ondanks de financiële moeilijkheden heeft de instelling zichzelf artistiek goed staande kunnen houden met een mix van nieuwe en bestaande producties. Kwatta heeft ook aangetoond over het vakmanschap te beschikken om grotezaalproducties te maken.

Voor de komende jaren heeft Kwatta een helder profiel geformuleerd met een aantal aansprekende plannen. De raad is enthousiast over het feuilleton van vier grotezaalproducties rondom een hedendaagse familie. Er wordt met een aantal goede schrijvers samengewerkt en de thema’s die worden aangesneden klinken actueel en verdiepend.

De raad vindt dat de instelling met dit feuilleton een goede bijdrage levert aan het jeugdtheaterbestel, omdat de andere gesubsidieerde jeugdgezelschappen slechts weinig voor de grote zaal maken. Hij vindt het ook goed dat de voorstellingen ‘kleurenblind’ worden gecast, zodat de familie een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij kan zijn. De muzikale samenwerkingen voor dit project klinken eveneens veelbelovend. De raad vindt het jammer dat het aanbod voor de kleine zaal voornamelijk bestaat uit reprises, maar heeft begrip voor deze keuze met het oog op de nadruk op de grote zaal.

Kwatta legt in het kader van talentontwikkeling vooral de nadruk op het schrijven van toneelteksten. De raad hoopt dat de trajecten met jonge makers tot verdere doorstroming kunnen leiden.

Kwatta heeft de afgelopen jaren succesvol opgetreden in het buitenland. De raad ondersteunt de ambitie om het internationale netwerk te bestendigen en uit te breiden. Hij is ook nieuwsgierig naar de internationale coproductie ‘Jabbertalk-Opera’. Kwatta zet hierdoor, net als een aantal andere gezelschappen, het Nederlandse jeugdtheater internationaal op de kaart.

Educatie en participatie

Kwatta biedt een veelzijdig educatiepakket aan, dat naar de mening van de raad degelijk en laagdrempelig, maar niet bijzonder diepgaand is. Er ontbreekt een duidelijke visie op educatie die zich vertaalt in de verschillende activiteiten.

De raad is positief over de Kwattasensatie, waarin educatie een theatrale vorm krijgt en waarin wordt samengewerkt met professionele acteurs en muzikanten en met leerlingen van de mbo-dansopleiding. Trailervoorstellingen zijn een beproefd middel om theaterproducties toegankelijk te maken voor schoolklassen.

Maatschappelijke waarde

Publieksbereik

Ondanks het tijdelijk wegvallen van de rijkssubsidie heeft Kwatta de afgelopen jaren een groot publiek weten te bereiken van meer dan 30.000 bezoekers in 2014; in Nederland onder andere dankzij een coproductie met Het Gelders Orkest en internationaal dankzij een uitgebreide tournee in de Verenigde Staten. De instelling is goed verankerd in de provincie Gelderland.

De nadruk op de vier grotezaalvoorstellingen zal de komende tijd moeten zorgen voor een stijging van het aantal bezoekers naar bijna 38.000 in 2020. De raad vindt dat Kwatta in dat verband goed heeft nagedacht over de wijze waarop het publiek zich verbindt aan en meegroeit met de voorstellingen.

Het gekozen reprisebeleid heeft tot doel nieuw publiek te laten kennismaken met eerdere successen. De prognoses met betrekking tot het publieksbereik vindt de raad realistisch. De samenwerking met andere jeugdgezelschappen binnen het project Klasse Theater leidt tot een goede uitwisseling binnen het landelijke jeugdpodiumkunstenaanbod, net als tot een groter nationaal bereik.

Ondernemerschap

De raad prijst Kwatta dat het de financiële teruggang zonder structurele rijkssubsidie in 2013 en 2014 heeft kunnen opvangen, al is daardoor zijn eigen vermogen geheel verdampt. Een en ander heeft tot gevolg dat de financiële positie van Kwatta in 2014 iets minder stabiel is geworden. Sinds 2014 ontvangt de instelling opnieuw subsidie van OCW. Mede hierdoor is de financiële positie in 2015 verbeterd.

Kwatta heeft voor de komende periode een solide verdienmodel ontwikkeld, met een goede balans tussen verschillende inkomstenbronnen. De internationale tournees dragen in positieve zin bij aan de financiële positie van de instelling.

Het gezelschap heeft goed uitgewerkte en aanstekelijke plannen om online media in te zetten. Op die manier blijft het publiek op de hoogte van de opeenvolgende delen van het familiefeuilleton.

Kwatta besteedt voldoende aandacht aan goed werkgeverschap en de ontwikkeling van het personeel. De instelling schrijft dat ze de Governance Code Cultuur volgt en legt beknopt uit hoe het bestuur is samengesteld.